Gå til hovedinnhold

Koble ditt fagsystem til e-resept, kjernejournal eller helsenorge

Det er mange som ønsker å koble sitt fagsystem på ett eller flere av våre nasjonale produkter. Dette tilrettelegger Direktoratet for e-helse for gjennom en godkjenningsprosess.

Prosessen skal sikre effektiv godkjenning gjennom etablerte rutiner, tilstrekkelig informasjon og tilgang til teknisk og funksjonell bistand.  Direktoratet vurderer resultat og dokumentasjon før eventuell godkjenning og oppkobling i produksjon.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å starte arbeidet med integrasjon mot e-resept, kjernejournal og helsenorge send e-post til kundesenter@nhn.no.

Merk e-posten med: "Godkjenningsprosess – ditt firma - type integrasjon - hva det gjelder".

Informasjon til aktører