Gå til hovedinnhold

Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger

De nasjonale e-helseløsningene leverer tjenester til helsesektoren og til innbyggerne på vegne av helsesektoren.

​For å regulere nødvendige avtaleforhold mellom Direktoratet for e-helse og aktørene i sektoren, er det nå utarbeidet bruksvilkår for de nasjonale e-helseløsningene Helsenorge, E-resept og Kjernejournal. For Helsenorge vil de nye bruksvilkårene vil erstatte tidligere inngåtte tjenesteavtaler. Det tas sikte på å utarbeide bruksvilkår for flere løsninger i tiden fremover.

Bruksvilkårene er blitt utarbeidet i samarbeid med aktørene i helsesektoren, og det har kommet mange gode innspill underveis som har bidratt til å gjøre vilkårene enklere og tydeligere.

Det vil bli elektronisk aksept av bruksvilkårene ved bruk av NHNs elektroniske signeringsløsning, som mange i sektoren kjenner fra før. Informasjon om hvordan dette praktisk gjennomføres vil bli sendt ut fra NHN, med en lenke til signeringssiden for den enkelte virksomheten. Informasjon og lenker vil sendes ut puljevis med start i mai.

På denne siden finner du bruksvilkårene for de forskjellige kategoriene av virksomheter.

Allmennpraktiserende leger

Kommuner

Spesialisthelsetjenesten

Avtalespesialister

Regionale helseforetak

Helsevirksomheter tilknyttet et regionalt helseforetak (HF, private sykehus osv.)

Sykehusapotek

Foretak eid i fellesskap av de regionale helseforetakene (NIKT, Sykehusinnkjøp,…)

Helsedirektoratet

Statens legemiddelverk

Apotek og bandasjist

Pasientreiser HF

Folkehelseinstituttet

Virksomheter som driver forskning

Tilknyttet informasjon