Gå til hovedinnhold

Vil helsepersonell ha tilgang til journaldokumenter fra Helse Nord hos Oslo universitetssykehus og omvendt?

Nei, journaldokumenter fra Oslo universitetssykehus og Helse Nord vil ikke være tilgjengelig for helsepersonell på tvers av foretakene inntil videre.