Gå til hovedinnhold

Virtuelle møterom

Virtuelle møterom brukes til pasientkonsultasjoner, møter og undervisning der flere kan delta fra ulike lokasjoner.

Ulike typer rom

Vi tilbyr virtuelle møterom/flerpartskonferanse i HD (720p) og full HD (1080p). HD er godt nok for de fleste. Dersom du ønsker bedre bildekvalitet, har du mulighet til å velge full HD.

Fra og med 01.01.2021 løper det ett års bindingstid på virtuelle møterom. Man kan når som helst oppgradere romtype i bindingstiden, men man kan ikke nedgradere eller si opp rommene før det har gått ett år.

Følgende gjelder for alle typer rom:

Adgangsstyring Kun mulig fra join.nhn.no
Kryptering Ende-til-ende-kryptering
Tidsbegrensning Ingen
Visning Mulig å endre oppsett på visning av deltakere
Presentasjon av filer Ja
Deling av video  Kun i full HD. Må bruke videoendepunkt for å få lyd.
Chat Ja, på bestilling.

Klikk deg inn på hvert enkelt rom for å lese mer om pris og funksjoner.

Sensitivt rom

   
Deltakere 2-5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 50,- pr. mnd. (HD)
Kr. 80,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Til deling av sensitiv pasientinformasjon.
Passer best til behandler/pasient
Autolås  Ja
Funksjoner Tema: Pasient og behandler
Verten får PIN-kode

Administrativt rom

  Lite administrativt rom Stort administrativt rom
Deltakere 5-10 deltakere 10-50 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 100,- pr. mnd. (HD)
Kr. 150,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 200,- pr. mnd. (HD)
Kr. 300,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Møter og samtaler uten deling av sensitive opplysninger.
Passer best til tverrfaglige møter og adminstrative møter.
Autolås  Nei
Funksjoner Kan bestille PIN-kode til vert og/eller gjest.

Personlig rom

   
Deltakere 2-5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 70,- pr. mnd. (HD)
Kr. 90,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Hybrid mellom sensitivt og administrativt rom.
Passer best til de som veksler mellom pasientkonsultasjoner og møter i mindre team
Autolås  Nei
Funksjoner Kan bestille PIN-kode til vert og/eller gjest.
Kan velge eget navn eller firmanavn i møteromsadressen.

Auditorium

  Lite auditorium Stort auditorium
Deltakere 50-70 deltakere 70-150 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 350,- pr. mnd. (HD)
Kr. 450,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 500,- pr. mnd. (HD)
Kr. 800,- pr mnd. (full HD)

Formål

Møter med mange deltakere eller samtaler uten deling av sensitive opplysinger
Autolås  Nei.
Funksjoner Kan bestille PIN-kode til vert og/eller gjest
Automatisk demping av mikrofon til deltakere
Rekk opp hånden ("raise hand")
Gjestedeltakere kan bare se vertsdeltakerne, verter vil imidlertid se verter og gjester

Hvordan ringe til et virtuelt møterom?

Det trengs kun ett virtuelt møterom for å gjennomføre en samtale, uansett hvor mange deltakere som er med. Møteverten oppgir hvilket nummer de andre deltakerne skal ringe til.

Du kan ringe til et virtuelt møterom på ulike måter. Du kan bruke:

Bestilling

Bestilling av nye virtuelle møterom gjøres via bestillingsskjema (Excel) som sendes til kundesenter@nhn.no

Det er kun de med rettigheten kundeportaladministrator som kan bestille tjenester på vegne av virksomheten. Administrativ kontakt/daglig leder har vanligvis denne rettigheten.

Fra helseforetakene setter vi stor pris på en samlet bestilling per HF.

Spørsmål og svar

Nei. Man trenger kun ett virtuelt møterom som alle deltakerne ringer inn til. Et virtuelt møterom har sitt eget nummer. Den som kaller inn til møtet oppgir dette nummeret til alle som skal delta i samtalen.

Et virtuelt møterom kan bestilles med PIN-kode til møteverten. Den som er møtevert taster inn PIN-koden før samtalen starter. Møteverten har kontroll over rommet og er den eneste som kan

  • låse rommet
  • bestemme hvilke deltakere som skal slippes inn
  • slå av mikrofonen til deltakerne
  • koble fra alle deltakerne

PIN-koden skal ikke deles med de andre deltakerne.

Behandler, pasient og tegnspråktolk ringer inn til det virtuelle møterommet. For at pasienten skal kunne se både behandler og tegnspråktolk like godt, kan vi gjøre justeringer i oppsettet på skjermen. Ta kontakt med kundesenteret på telefon 24 20 00 00 eller e-post kundesenter@nhn.no i forkant av møtet. Oppgi adressen til møterommet dere skal bruke og be om å få endret oppsett til 4+0.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no. Henvendelsen må komme fra e-postadressen til den som er registrert som ansvarlig for møterommet. PIN-koden sendes på SMS.