Gå til hovedinnhold

Virtuelle møterom

Virtuelle møterom brukes til pasientkonsultasjoner, møter og undervisning der flere kan delta fra ulike lokasjoner.

Ulike typer rom

Vi tilbyr virtuelle møterom/flerpartskonferanse i HD (720p) og full HD (1080p). HD er godt nok for de fleste. Dersom du ønsker bedre bildekvalitet, har du mulighet til å velge full HD.

Fra og med 01.01.2021 løper det ett års bindingstid på virtuelle møterom. Man kan når som helst oppgradere romtype i bindingstiden, men man kan ikke nedgradere eller si opp rommene før det har gått ett år.

Følgende gjelder for alle typer rom:

Adgangsstyring Kun mulig fra join.nhn.no
Kryptering Ende-til-ende-kryptering
Tidsbegrensning Ingen
Visning Mulig å endre oppsett på visning av deltakere
Presentasjon av filer Ja
Deling av video  Må bruke videoendepunkt for å få lyd.
Chat Ja, på bestilling.
PIN-kode Ja

Klikk deg inn på hvert enkelt rom for å lese mer om pris og funksjoner.

Sensitivt rom

   
Deltakere Opptil 5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 50,- pr. mnd. (HD)
Kr. 80,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Til deling av sensitiv pasientinformasjon.
Passer best til behandler/pasient
Autolås  Ja, påkrevd
Funksjoner Tema: Pasient og behandler

Administrativt rom

  Lite administrativt rom Stort administrativt rom
Deltakere Opptil 10 deltakere Opptil 50 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 100,- pr. mnd. (HD)
Kr. 150,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 200,- pr. mnd. (HD)
Kr. 300,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Møter og samtaler
Passer best til tverrfaglige møter og adminstrative møter.
Autolås  Ja, på bestilling. Rommet bør ha autolås hvis du skal dele sensitiv informasjon.
Funksjoner Tema: Vert og gjest

Personlig rom

   
Deltakere Opptil 5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 70,- pr. mnd. (HD)
Kr. 90,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Hybrid mellom sensitivt og administrativt rom.
Passer best til de som veksler mellom pasientkonsultasjoner og møter i mindre team
Autolås  Ja, på bestilling.
Funksjoner Tema: vert og gjest
Kan velge eget navn eller firmanavn i møteromsadressen.

Auditorium

  Lite auditorium Stort auditorium
Deltakere Opptil 70 deltakere Opptil 150 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 350,- pr. mnd. (HD)
Kr. 450,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 500,- pr. mnd. (HD)
Kr. 800,- pr mnd. (full HD)

Formål

Møter med mange deltakere eller samtaler uten deling av sensitive opplysinger
Autolås  Nei.
Funksjoner Rekk opp hånden ("raise hand")
Gjestedeltakere kan bare se vertsdeltakerne, verter vil imidlertid se verter og gjester
Automatisk demping av mikrofon til deltakere (på bestilling)

Hvordan ringe til et virtuelt møterom?

Det trengs kun ett virtuelt møterom for å gjennomføre en samtale, uansett hvor mange deltakere som er med. Møteverten oppgir hvilket nummer de andre deltakerne skal ringe til.

Du kan ringe til et virtuelt møterom på ulike måter. Du kan bruke:

Bestilling

Bestilling av nye virtuelle møterom gjøres via bestillingsskjema (Excel) som sendes til kundesenter@nhn.no

Fra helseforetakene setter vi stor pris på en samlet bestilling per HF.

Kundeportalen er midlertidig stengt for bestilling av virtuelle møterom.

Endringsskjema

Endringsskjema virtuelle møterom (Excel-fil)

Her finner du mer informasjon om endring av priser på videotjenester levert av Norsk Helsenett.

Spørsmål og svar

Nei. Man trenger kun ett virtuelt møterom som alle deltakerne ringer inn til. Et virtuelt møterom har sitt eget nummer. Den som kaller inn til møtet oppgir dette nummeret til alle som skal delta i samtalen.

Med virtuelle møterom følger det med en PIN-kode til møteverten. Møteverten taster inn PIN-koden før samtalen starter. Møteverten har kontroll over rommet og er den eneste som kan

  • låse rommet
  • bestemme hvilke deltakere som skal slippes inn
  • slå av mikrofonen til deltakerne
  • koble fra alle deltakerne

PIN-koden skal ikke deles med de andre deltakerne.

Behandler, pasient og tegnspråktolk ringer inn til det virtuelle møterommet. For at pasienten skal kunne se både behandler og tegnspråktolk like godt, kan vi gjøre justeringer i oppsettet på skjermen. Ta kontakt med kundesenteret på telefon 24 20 00 00 eller e-post kundesenter@nhn.no i forkant av møtet. Oppgi adressen til møterommet dere skal bruke og be om å få endret oppsett til 4+0.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no. Henvendelsen må komme fra e-postadressen til den som er registrert som ansvarlig for møterommet. PIN-koden sendes på SMS.