Gå til hovedinnhold

Video for innbyggere

Les mer om hvordan du kommer i kontakt med legen din digitalt.

Koronasituasjonen: Bruk digitale kontaktmuligheter som e-konsultasjon og videokonsultasjon, så avlaster du tjenestene og reduserer risiko for smitte.

Som innbygger finner du digitale kontaktmuligheter for fastlege på fastlegens hjemmeside eller når du logger inn på innbyggerportalen Helsenorge. Hvis du ikke har brukt Helsenorge før finner du informasjon om hvordan du kommer i gang her.

Hvis legen din bruker Norsk Helsenett sin videoløsning, skal du som innbygger bruke nettsiden join.nhn.no for å koble deg på. Her finner du mer informasjon om join.nhn.no og hvordan du bruker tjenesten.