Gå til hovedinnhold

Video for innbyggere

Les mer om hvordan du kommer i kontakt med legen din digitalt.

Koronasituasjonen: Bruk digitale kontaktmuligheter som e-konsultasjon og videokonsultasjon, så avlaster du tjenestene og reduserer risiko for smitte.

Som innbygger finner du digitale kontaktmuligheter for fastlege på fastlegens hjemmeside eller når du logger inn på innbyggerportalen Helsenorge. Hvis du ikke har brukt Helsenorge før finner du informasjon om hvordan du kommer i gang her.

Hvis legen din bruker Norsk Helsenett sin videoløsning, skal du som innbygger bruke nettsiden join.nhn.no for å koble deg på. Her finner du mer informasjon om join.nhn.no og hvordan du bruker tjenesten.

Spørsmål og svar

For å delta i en videokonsultasjon, må du ha en smarttelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon. Utstyret må være koblet til internett. Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G).

Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (Internet Explorer virker ikke).

Alle som deltar i konsultasjonen, må følge helsepersonelloven og regler om taushetsplikt.

Selve videosamtalen er sikker (kryptert) og blir ikke lagret, slik at opplysninger om deg ikke skal komme på avveie.

  • Det er viktig at du har riktig nettleser og tilgang til den i god tid før din konsultasjon
  • Sørg for at smarttelefonen, nettbrettet eller PC du bruker er koblet til strøm (ev. at batteriet er fulladet)
  • Sitt gjerne i et lukket rom eller et egnet område slik at ikke uvedkommende hører samtalen
  • God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet
  • For best mulig lyd, bruk hodetelefoner
  • Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen klar i tilfelle du trenger dette under møtet.

Her finenr du brukerveiledning for join.nhn.no.