Gå til hovedinnhold

Videokonsultasjoner

Jeg ønsker å møte pasientene mine på video.

Det finnes flere ulike videoløsninger som brukes i helsesektoren:

Risikovurdering

Uansett hvilken videoløsning din virksomhet velger å bruke, må virksomheten selv gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Overordnet risikovurdering knyttet til bruk av videokonsultasjon (PDF)