Gå til hovedinnhold

Video for administrativt arbeid

Jeg jobber i helsesektoren og ønsker å bruke video til blant annet møter og undervisning.

Norsk Helsenett sin videoløsning er trygg og enkel å bruke til møter, undervisning og annet administrativt arbeid i helsesektoren. 

Mange medlemmer i Helsenettet har installert videokonferanseutstyr på møterom eller på skrivebordet. Utstyret kan brukes til å ringe direkte til et annet videokonferanseutstyr eller til virtuelle møterom. Hvis du skal ha møte med flere, må dere møtes i et virtuelt møterom.

Det er sjelden alle som skal delta i et møte har tilgang til videokonferanseutstyr. Da er den enkleste å bruke join.nhn.no. Denne løsningen ikke krever noen form for nedlasting eller ekstrautstyr. 

Spørsmål og svar

Antall deltakere i et virtuelt møterom er begrenset til 100 stk. Hvis dere skal ha møte med flere enn 100 deltakere, må dere ha et stort virtuelt møterom. Denne løsningen egner seg godt når det er mange deltakere som befinner seg på ulike lokasjoner. Møteverten kan styre møtet slik at talere får snakke uforstyrret. Løsningen forutsetter at møteverten har konto til en strømmetjeneste (f.eks. Vimeo eller YouTube). Her kan du lese mer om ulike typer virtuelle møterom (PDF).