Gå til hovedinnhold

Video for administrativt arbeid

Jeg jobber i helsesektoren og ønsker å bruke video til blant annet møter og undervisning.

Norsk Helsenett sin videoløsning er trygg og enkel å bruke til møter, undervisning og annet administrativt arbeid i helsesektoren. 

Mange medlemmer i Helsenettet har installert videokonferanseutstyr på møterom eller på skrivebordet. Utstyret kan brukes til å ringe direkte til et annet videokonferanseutstyr eller til virtuelle møterom. Hvis du skal ha møte med flere, må dere møtes i et virtuelt møterom.