Gå til hovedinnhold

Video for ansatte i helsesektoren

Les mer om ulike videoløsninger for konsultasjoner, møter og undervisning.

Hva skal du bruke video til?

Bruker du Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste?

Det er nå mulig å bruke videoløsninger samtidig med at du er oppkoblet på Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste. Disse videoløsningene er det åpnet for: join.nhn.no, Confrere, Teams og Visiba Care.

Eventuelle problemer med de enkelte videoløsningene må adresseres til aktuell leverandør. Dersom tilkoblingen til videoløsningen ikke fungerer gjennom Norsk Helsenett sin hjemmekontortjeneste, ta kontakt med kundesenter@nhn.no.