Gå til hovedinnhold

Rammeavtale videoendepunkt

Norsk Helsenett har en rammeavtale med Atea for kjøp av videoendepunkt og tilleggsutstyr.

Ulike typer videoendepunkt kan installeres på møterom eller på skrivebordet. Utstyret kan brukes til å ringe direkte til andre med videoendepunkt eller til virtuelle møterom. Norsk Helsenett har en rammeavtale med Atea for kjøp av videoendepunkt og tilleggsutstyr.

Avtalen kan brukes av virksomhetene i den sentrale helseforvaltningen og medlemmer i Helsenettet. Dette omfatter offentlige og private virksomheter fordelt på følgende grupper:

 • Alders- og sykehjem*
 • Allmennleger
 • Ambulansestasjoner
 • Ambulanser*
 • Apotek
 • Avtalespesialister
 • Bandagister
 • Bedriftshelsetjenester
 • BUP*
 • DPS*
 • Fengselshelsetjenester*
 • Fylkeskommuner*
 • Fysioterapeuter
 • Helseforetak (HF)*
 • Helsesykepleiere skole*
 • Interesseorganisasjoner
 • Kommunehelsetjenester*
 • Kiropraktorer
 • Knutepunktleverandører
 • Kommuner*
 • Legevakttjenester*
 • Leverandører
 • Manuellterapeuter
 • Optikere
 • Partnere, medisinske tjenester
 • Partnere, registre og informasjonsinnhold
 • Partnere, tekniske tjenester
 • Pleie- og omsorg, kommuner*
 • Psykiatere
 • Psykologer
 • Regionale helseforetak (RHF)*
 • Rehabiliteringssentre
 • Rus, kommuner*
 • Rus, privat
 • Rus, sykehus*
 • Spesialisthelsetjenester*
 • Sykehus, offentlig*
 • Sykehus, privat
 • Tannleger*

Gruppene markert med * består helt eller delvis av offentlige virksomheter som er underlagt anskaffelsesreglene.

Kontaktinformasjon

For informasjon om tilgjengelige løsninger og muligheter, kontakt Atea på e-post 03060@atea.no.