Gå til hovedinnhold

Video

Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bruker videokonsultasjon. Norsk Helsenettet har en videoløsning som egner seg både til pasientbehandling og til administrativt bruk. I tillegg tilbyr flere leverandører videoløsninger i samarbeid med portalen helsenorge.no. Det finnes også en rekke andre videoløsninger som brukes i sektoren, enten gjennom EPJ-systemer eller frittstående løsninger.

Hva er din rolle?