Gå til hovedinnhold

Vi markerer oss på nasjonale konferanser

I uka som var markerte vi oss på HelsIT og Normkonferansen, to viktige nasjonale konferanser i helse- og omsorgssektoren.

På normkonferansen holdt Kjell Tore Fossbakk (sikkerhetsanalytiker) foredrag om trusselbildet i helsesektoren. Tilstede på konferansen var også Håkon Grimstad som sitter i styringsgruppen for Normen og Andre Meldal som er medlem av sekretariatet i Normen.

Den årlige HelsIT konferansen ble avsluttet i Trondheim på onsdag. HelsIT er en arena for deling av erfaringer innen eHelse og bruk av IKT-systemer i helsesektoren. Flere ansatte i Norsk helsenett holdt innlegg om aktuelle tema.

Ola Stenseth (direktør tjenesteproduksjon) holdt foredraget "Økt avhengighet krever nye løsninger". Det handlet om at helsevesenet har innført mange nye digitale løsninger for publikum de siste årene. Flere av disse er viktige for pasientbehandlingen. Den økende avhengigheten til disse løsningene krever at vi tenker nytt når det gjeldser hvordan vi sikrer at disse løsningene alltid er tilgjengelige. I fremtiden må vi være forberedt på at tilgjengelighetskravet er 100 prosent - 24/7.

På sesjonen Arbeidsseminar om universalmelding og meldingsstandarder ønsket Anders Grimsmo (medisinskfaglig ansvarlig) velkommen, og Sverre Fossen (seksjonsleder digital samhandling) snakket om Strategi for utfasing av meldingsversjoner og muligheter for en universalmelding. Sverre forteller at han var fornøyd etter sitt eget innlegg om digital samhandling: – Det var en veldig nyttig sesjon knyttet til utvikling av dialogmelding som kan bidra til å forenkle den meldingsbaserte samhandlingen. Jeg presenterte status og utfordringer knyttet til dette, og opplevde at jeg fikk gehør for de tanker og strategier vi har lagt for forvaltningen av meldingsfeltet. Det ble en god og nyttig diskusjon, og jeg fikk flere gode ideer jeg har tenkt å jobbe videre med.

Gaute Nygreen (prosjektleder) holdt innlegget "Alternativt tilkobling til helsenettet": – Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger om at helsenett-tilknytning er dyrt og oppleves tregt, og det er jo forståelig når man sammenligner 2MB på kontoret med 50MB hjemme. Jeg la vekt på å formidle at det er vesentlige forskjeller på type abonnement for privat og bedrift og at vi er på vei mot ny løsning. Det er fint å kunne møte brukere av våre tjenester på slike arenaer for å lære om hva som fungerer bra og på hvilke områder vi har forbedringspotensialet.

Synnøve Farstad (HR- og kommunikasjonsdirektør) gjennomførte en workshop om mediehåndtering i krisesituasjoner sammen med kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital, Marit Kvikne. Etter de faglige innledningene jobbet deltakerne i grupper med reelle problemstillinger som kan oppstå i en krise. Tilslutt fikk deltagerne prøve seg på intervjutrening, noe de påpekte var nyttig.

Kort om HelsIT

HelsIT skal være en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer om bruk av IKT-systemer i helsesektoren på en måte som tjener overordnede samfunnsmål. Konferansen er organisert med en ansvarlig styringsgruppe og en programkomité, og arrangeres en gang i året i Trondheim.

Kort om Normkonferansen

Normkonferansen samler flere hundre deltakere fra hele landet og ulike deler av helsesektoren. Alle med interesse for informasjonssikkerhet oppfordres til å delta.

Hovedtemaet for normkonferansen i år var Elektronisk samhandling - nye muligheter, men gamle utfordringer?