Gå til hovedinnhold
Veileder for kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Planlegging og informasjon til kommunikasjonsparter

Hvem må informeres om endringene i kommunikasjonen som følge av kommunesammenslåingen?

Før kommunen sender ut informasjon til sine kommunikasjonsparter, må endringen være avtalt med fagsystemleverandør. De må også være avtalt med NHN, som gjennomfører endringer knyttet opp mot Helsenettet og Adresseregisteret jf. avsnittet "Hva må endres?".

Kommunen(e) og NHN planlegger i felleskap de endringene som gjøres i Helsenettet (og Adresseregisteret). Dette blir gjort med bakgrunn i planene som den sammenslåtte kommunen har for å avslutte fagsystem som er brukt før sammenslåingen. Det svært viktig at informasjon om tidspunkt, adressering osv. blir gitt til aktuelle kommunikasjonsparter i god tid før endringen gjennomføres (se punkt om informasjon til kommunikasjonsparter).

Det er viktig å informere følgende aktører:

  • Reseptformidleren
  • Direktoratet for e-helse
  • NAV (sykemeldinger, driftsleverandør for HELFO og Helsedirektoratet)
  • Helsedirektoratet (FIBE, FILT, FIST, NPR og KPR)
  • Driftsleverandør til sykehusene i deres region
  • Norsk Helsenett
  • Kommunens fagsystemleverandører
  • Fastlegenes fagsystemleverandører
  • Private leverandører (laboratorier og røntgen)
  • SYSVAK/Folkehelseinstituttet

Kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu gjennomførte kommunesammenslåing 1.1.2017. Vi har fått tillatelse til benytte deres informasjonsskriv som eksempel på hvordan kommunene kan kommunisere ut kommende endring til sine kommunikasjonsparter.