Gå til hovedinnhold
Veileder for kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Oppfølging etter endring

Når endringen er gjennomført, er det viktig å sjekke at alt går som planlagt. Det er også lurt å ha planene klare for å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå.

Etter at endringene er gjennomført, anbefaler vi kommunen å ha rutiner for å følge ekstra med på meldingsflyten til de ulike tjenestene. Det er viktig for å sikre at alle kommunikasjonspartnere har tatt i bruk ny adressering og at meldinger kommer frem. Ta kontakt med Norsk Helsenett for å få sjekket om noen fortsetter å sende til gamle EDI-adresser. Dersom det fortsatt er kommunikasjonsparter som sender til gamle EDI-adresser, må kommunen ta kontakt med dem og be om å ta i bruk nye adresser og sertifikat.