Gå til hovedinnhold
Veileder for kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Generelt om konsekvenser

De viktigste konsekvensene når det gjelder IKT og helse ved en kommunesammenslåing.

Helse- og omsorgssektoren er helt avhengig av digitale løsninger, og disse har stor påvirkning på innbyggernes liv og helse. Området må prioriteres høyt og være driftssikkert fra første dag i den nye sammenslåtte kommunen. (ks.no Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing, s 75).

Ved en kommunesammenslåing er det mange endringer som påvirker helse og velferd. Eksempelvis opphører de gamle EDI-adressene (adresser for sending og mottak av meldinger med pasientinformasjon) og kommunikasjonspartene i Adresseregisteret. Dette gjelder for alle kommuner som slår seg sammen. Det må opprettes tilsvarende nye adresser for den nye kommunen. Endres ikke dette, vil ikke kommunens helsetjenester ha mulighet til å sende og motta meldinger med pasientinformasjon. Sertifikat som benyttes til å identifisere avsender og mottaker, må byttes ut. Tilganger til tjenester og register (eks. Personregistertjeneste m.fl.) må endres. Alt må være koordinert internt i kommunen, men også overfor de virksomhetene kommunene kommuniserer med.

Antall kommuner som slår seg sammen til én kommune, og antall ulike fagsystem for de enkelte kommunene, øker kompleksiteten ved en kommunesammenslåing. Fagsystem skal velges, pasientdata skal flyttes, sikres og ivaretas. Ansatte skal ha tilgang til riktige pasienter også etter sammenslåingen. Det må gis opplæring i nye fagsystem. I tillegg til dette er det flere tekniske endringene som må gjøres mot NHN, slik at fagsystem har tilgang og mulighet til å sende og motta meldinger med pasientinformasjon også etter sammenslåingen.

I perioden mellom at de gamle kommunene avvikles og den nye opprettes (som gjerne er i mellomjulen), er man avhengig av nødrutiner for å ivareta den daglige oppfølgingen av pasientene i de respektive kommunene. Erfaringsmessig blir man da avhengig av fax og telefon i kommunikasjon med aktører som fastleger, helseforetak osv.

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en skisse som viser hvilke områder innen helse- IKT som blir påvirket.

Tidlig kartlegging og planlegging er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing.

Sentralt eierskap til sammenslåingen og at ansvarlige i kommunen er godt med i prosessen og de endringene som skal gjennomføres, er vesentlig. Dette gjelder uavhengig av om kommunen(e) har satt ut drift av systemer og lignende.