Gå til hovedinnhold

Veileder kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Det er mange oppgaver på helse- og omsorgsområdet som skal ivaretas i forbindelse med en kommunesammenslåing. Derfor har Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett ( NHN) i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Denne veilederen retter seg mot oppgavene som er knyttet opp mot avtalen kommunene har med NHN. Veilederen er beregnet på rådmenn og prosjektledere for sammenslåing i de ulike kommunene.

Tidlig kartlegging og planlegging er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing.

Det er en omfattende prosess å slå sammen en eller flere kommuner. Kommunene kan om ønskelig avtale møte med ressurspersoner fra i NHN dersom det er behov for ytterligere bistand utover denne veilederen. Ved et møte bør kommunene være representert med ansvarlige ledere innen helse, i tillegg til teknisk personell og systemansvarlige for fagsystemer innen helse. Det er generelt lurt å tidlig legge en foreløpig tidsplan med tanke på nødvendige endringer.