Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Oppbygging av veilederen

Her kan du lese om hvordan den digitale veilederen er bygd opp.

Oppbygning og struktur på veilederen

Del 1
Elektronisk meldingsutveksling
  • Bakgrunn
  • Organisering, krav og politiske føringer
  • Elektronisk meldingsutveksling
Del 2
Hvordan komme i gang
  • Tekniske forberedelser
  • Organisatoriske forberedelser
  • Testing og produksjonssetting
Del 3
Tjenesteområder

Rutiner for elektronisk meldingsutveksling:

Pleie og omsorg og psykisk helse
Fengselshelse
Frisklivssentral
Fysioterapi og ergoterapi
Helsestasjon og skolehelse
Legevakt
Migrasjonshelse
Smittevern
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

Del 1 gir en generell innføring i elektronisk meldingsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge og er grunnlaget for meldingsutvekslingen i de tjenesteområdene som beskrives i del 3. Del 1 bør leses av alle før man leser kapittelet som er aktuelt for sitt tjenesteområde. Del 2 er for aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Det er tekniske og organisatoriske forutsetninger som må være på plass. Det eksisterer kjøreregler for denne samhandlingen som aktøren må forholde seg aktivt til for å få en fungerende og effektiv meldingsutveksling.

Hvert kapittel i del 3 er fokusert på et spesifikt tjenesteområde. I tillegg til å beskrive hvordan meldings- og informasjonsutvekslingen foregår innenfor disse områdene i dag, skisseres en optimal meldingsflyt som fagområdet kan sikte mot. Dette er nyttig informasjon ikke bare for de som skal komme i gang med meldingsutveksling, men også for de som vil optimalisere den meldingsutvekslingen de allerede utøver. Dette er viktig i møte med leverandører i forhold til hvilke funksjoner brukere ønsker skal leveres i de ulike systemene. Veilederen vil dermed si noe om hvilket behov de ulike tjenesteområdene har.

Ta kontakt

Hvis det er noe du lurer på knyttet til selve meldingsutvekslingen kan du ta kontakt med din regionale KS e-Komp-kontakt.

Ta kontakt på e-post komut@nhn.no hvis du har spørsmål, kommentarer eller andre tilbakemeldinger til denne veilederen.