Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Oppbygging av veilederen

Her kan du lese om hvordan den digitale veilederen er bygd opp.

Oppbygning og struktur på veilederen

Del 1
Elektronisk meldingsutveksling
  • Bakgrunn
  • Organisering, krav og politiske føringer
  • Elektronisk meldingsutveksling
Del 2
Hvordan komme i gang
  • Tekniske forberedelser
  • Organisatoriske forberedelser
  • Testing og produksjonssetting
Del 3
Tjenesteområder

Rutiner for elektronisk meldingsutveksling:

Pleie og omsorg og psykisk helse
Fengselshelse
Frisklivssentral
Fysioterapi og ergoterapi
Helsestasjon og skolehelse
Legevakt
Migrasjonshelse
Smittevern
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

Del 1 gir en generell innføring i elektronisk meldingsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge og er grunnlaget for meldingsutvekslingen i de tjenesteområdene som beskrives i del 3. Del 1 bør leses av alle før man leser kapittelet som er aktuelt for sitt tjenesteområde. Del 2 er for aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Det er tekniske og organisatoriske forutsetninger som må være på plass. Det eksisterer kjøreregler for denne samhandlingen som aktøren må forholde seg aktivt til for å få en fungerende og effektiv meldingsutveksling.

Hvert kapittel i del 3 er fokusert på et spesifikt tjenesteområde. I tillegg til å beskrive hvordan meldings- og informasjonsutvekslingen foregår innenfor disse områdene i dag, skisseres en optimal meldingsflyt som fagområdet kan sikte mot. Dette er nyttig informasjon ikke bare for de som skal komme i gang med meldingsutveksling, men også for de som vil optimalisere den meldingsutvekslingen de allerede utøver. Dette er viktig i møte med leverandører i forhold til hvilke funksjoner brukere ønsker skal leveres i de ulike systemene. Veilederen vil dermed si noe om hvilket behov de ulike tjenesteområdene har.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne veilederen kan du sende en e-post til digitalsamhandling@nhn.no.