Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling – Pleie- og omsorg og psykisk helse

Bruk av Basismeldinger

Her finner du retningslinjer for bruk av Basismeldinger for pleie- og omsorgstjenesten.

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Denne anbefalingen er knyttet til legetjeneste i sykehjem. Andre aktører i kommunen med henvisningsrett, som fysioterpeut, lege ved helsestasjon er omtalt i andre veiledere i del 3, tjenesteområder. Heller ikke psykolog er omfattet av denne anbefalingen.

Føringer

Adressering

Følgende tjenesteadresse skal benyttes som avsender/mottaker:

  • Legetjeneste ved sykehjem mv.

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk:

  • 8663 – Tjenestetyper for kommunal helse og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Legetjeneste ved sykehjem har behov for å samhandle med aktører som helseforetak, avtalespesialister, Laboratorietjenester i sykehus og privat sektor og fastlege.

Rutinen nedenfor beskriver elektronisk meldingsutveksling mellom samhandlingsparter der legetjeneste ved sykehjem er en av aktørene.

Det er regionale forskjeller og muligheter i fagsystem spesielt i forhold til rekvirering av lab/røntgen og svarrapporter.