Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Del 3 – Tjenesteområder

Del 3 fokuserer på elektronisk meldingsutveksling for spesifikke tjenesteområder i kommunen. Meldingsflyten som beskrives tar utgangspunkt i eksisterende meldingsstandarder og er basert på tjenestens behov. Eksisterende forutsetninger kan føre til avvik fra skissert meldingsflyt.

Del 3 – Tjenesteområder