Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Bakgrunn

Dette kapittelet belyser hvorfor denne veilederen er utarbeidet og hvem som er målgruppen.

Hopp til innhold

Bakgrunn

Det er stor pågang fra nye aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med samarbeidende aktører. Behovet for å ha felles nasjonale kjøreregler og forståelse for hvordan dette skal gjøres i helse- og omsorgssektoren, er derfor stort. Denne veilederen er utviklet slik at ulike aktører som skal starte med elektronisk meldingsutveksling, eller allerede er i gang, kan finne informasjonen de trenger på ett sted. Meldingsflytene i del 3 er et konkret grep for å bidra til felles kjøreregler for den enkelte aktør i sektoren.

Hele sektoren ser behovet for at det utarbeides nasjonale retningslinjer for meldings- og informasjonsflyt, og KomUT har tatt på seg ansvaret for å lage veileder for elektronisk samhandling for ulike tjenesteområder.

Hva er elektronisk meldingsutveksling?

Elektronisk meldingsutveksling er en sikker og rask kommunikasjonsform, basert på definerte meldingsstandarder. Meldingsutvekslingen foregår kryptert i et sikkert nett (Helsenettet), og meldingen sendes fra den elektroniske pasientjournalen (EPJ) til avsender og mottas i pasientjournalen til mottaker. Nøkkelen til at meldinger finner rett journal hos mottaker er pasientens fødselsnummer.

For mer utfyllende informasjon se e-helse: https://ehelse.no/standarder.

Formål og målgruppe

Målet med veilederen er å etablere felles kjøreregler, sikre at aktørene i sektoren får et helhetlig bilde på hvordan elektronisk meldingsutveksling fungerer, og samtidig sikre at nye aktører kommer godt i gang med samhandlingen når de kobler seg på Helsenettet.

Målgruppen for denne veilederen er alle som er, eller vil bli, involvert i elektronisk meldingsutveksling.