Gå til hovedinnhold

Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Meldingsutveksling er i dag den viktigste formen for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Det er stor pågang fra nye aktører for å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med allerede eksisterende aktører. Denne veilederen gir et sett med felles nasjonale kjøreregler og en forståelse for hvordan dette skal gjøres i helsesektorens ulike tjenesteområder.

Oppbygging av veilederen

Her finner du informasjon om hvordan veilederen er bygd opp og hvordan den bør leses.

Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling

Del 1 gir en generell innføring i elektronisk meldingsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren i Norge og er grunnlaget for meldingsutvekslingen i de ulike tjenesteområdene. Delen bør leses av alle før man leser kapittelet som er aktuelt for sitt tjenesteområde.

Del 2 – Hvordan komme i gang

Del 2 er for nye aktører som ønsker å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Her finnes informasjon om tekniske og organisatoriske forutsetninger som må være på plass før man kommer i gang. I tillegg er det informasjon om kjøreregler for den elektroniske samhandlingen, som aktørene må forholde seg til for å få en fungerende og effektiv meldingsutveksling.

Del 3 – Tjenesteområder

Del 3 fokuserer på elektronisk meldingsutveksling for spesifikke tjenesteområder i kommunen. Meldingsflyten som beskrives tar utgangspunkt i eksisterende meldingsstandarder og er basert på tjenestens behov. Eksisterende forutsetninger kan føre til avvik fra skissert meldingsflyt.

Organisering av arbeidet

Her finner du informasjon om hvordan arbeidet med veilederen har vært organisert.