Gå til hovedinnhold

Varsel om planlagt arbeid fra Norsk Helsenett på EDI-Systemet

Saksnummer: 482286
Start: 
Slutt: 

EDI-systemet vil bli utilgjengelig i en kort periode under endringsvinduet.

Change: #482286
Start: 13.10.2019 - 20:00
Slutt: 13.10.2019 - 23:00

Beskrivelse: Rutinemessig vedlikehold av EDI-systemet.
Berørt: Brukere av EDI-tjenesten, Pasientreiser, e-resept.

EDI-systemet vil bli utilgjengelig i en kort periode under endringsvinduet. Det vil være mulig å sende EDI-meldinger som normalt, men det vil oppstå forsinkelser i levering til mottaker.


Operasjonssenteret
Norsk Helsenett
Tlf 24 20 00 00
os@nhn.no

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS