Gå til hovedinnhold

Utskifting av sikkerhetssertifikat for kunde e-post (mail.nhn.no).

Saksnummer: #523533
Start: 
Slutt: 

.

Beskrivelse: Vi skal skifte sikkerhetssertifikat for kunde e-post (mail.nhn.no).

Berørt: Kunde e-post vil være tilgjengelig i endringsvinduet, og vi forventer ikke at sending og mottak av e-post skal bli berørt. Bytte av sertifikat kan føre til at lokal e-post klienter varsler om at sertifikat/serienummer er endret, men sending og mottak av e-post vil fortsatt fungere.

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS