Gå til hovedinnhold

Toril Bariusdotter Ressem ny styreleder for Norsk Helsenett

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 17. juni 2015 valgt Toril Bariusdotter Ressem som ny styreleder for Norsk Helsenett SF.

Bariusdotter Ressem er utdannet cand.polit og har erfaring fra lederstillinger i KLP, NSB, Telenor og Rikshospitalet, og er nå viseadministrerende direktør i Innovasjon Norge. Ressem er styremedlem i Sunnaas Sykehus HF og Stiftelsen Catosenteret, og har tidligere sittet i styrene for blant annet KLP Skadeforsikring, NSB, Telenor, Oslo lufthavn og Flytoget.

Rune Espedal fortsetter som nestleder i styret.