Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Tjenestesenter for helseforvaltningen

Fra 1. januar har Norsk Helsenett etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen, og fra nå har vi ansvar for å levere tjenester innen anskaffelser og IKT. I løpet av året vil vi også levere tjenester innen arkiv/dokumentforvaltning.

IKT brukerstøtte

Vi leverer IKT brukerstøtte, drift, forvaltning, overvåkning, beredskap og administrasjon av infrastruktur, applikasjoner og kontorstøtte/arbeidsflate til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen.

Velg virksomhet for kontaktinformasjon:

Anskaffelser

Vi leverer verdiskapende anskaffelsestjenester som støtter opp om samfunnsoppdragene til virksomhetene i den statlige helseforvaltningen. Vi søker å etablere avtaler på vegne av virksomhetene, samt drive gode anbudsprosesser for å sikre gode økonomiske vilkår.

Målgruppe er innkjøpskoordinatorer i den enkelte virksomhet.