Gå til hovedinnhold

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett er etablert

1. januar markerer et nytt kapittel i Norsk Helsenetts historie. Fra denne dagen har Norsk Helsenett formelt etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen.

Monier-bygget på Skøyen, Oslo

Norsk Helsenett fikk i ekstraordinært foretaksmøte 22. juni i oppdrag å etablere et sentralt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv/dokumentforvaltning. Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer solide fagmiljøer. Dette er et ledd i Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen.

På bakgrunn av dette skal Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 levere tjenester innen anskaffelser og IKT til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. I løpet av året blir også tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning overført til Norsk Helsenett.

– Det er ikke mange månedene siden vi fikk oppdraget. Vi har jobbet grundig og i tett samarbeid med etatene for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen på en trygg og god måte. Vi er forberedt på å levere tjenester til helseforvaltningen fra første dag. Jeg vil benytte anledningen til å takke kolleger og samarbeidspartnere for innsatsen frem mot virksomhetsoverdragelsen, sier administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad.

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett holder til i Monier-bygget på Skøyen i Oslo. Den siste tiden har det vært hektisk aktivitet for å få alt på plass.

– Dette er en merkedag også fordi vi kan si velkommen til rundt 90 nye kolleger. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene vi skal levere tjenester til og overføres til Norsk Helsenett fra og med 1. januar. Vi ser frem til å bli bedre kjent med våre nye medarbeidere, sier Grimstad.