Gå til hovedinnhold

Underleverandører

Informasjon om dokumentasjon av underleverandører i helseforvaltningen innenfor områdene IKT, anskaffelser og arkiv.

Underleverandører i helseforvaltningen innenfor områdene IKT, anskaffelser og arkiv, jfr. tjenesteavtalen kapittel 14 er dokumentert i vedlegg 2 i databehandleravtalene NHN har inngått med den enkelte etat/virksomhet.