Gå til hovedinnhold

Samhandlingstjeneste

Samhandlingstjenester muliggjør samhandling for kunden. Både samhandling mellom interne, men også samhandling med eksterne. Samhandlingen sørger for besparelse i tid brukt på kommunikasjon, økt sikkerhet rundt samhandling, sporing av samhandling (samtalelogger, redigeringshistorikk etc.) og potensielt reduserte reisekostnader (som følge av digitale samhandlingsverktøy).

En rekke standard verktøy for samhandling, herunder e-mail, Skype for Business og videokonferanse er dekket av tjenestene Digital arbeidsplass og Lokasjonstjeneste.

Deltjenester

Tjenesten er satt sammen av flere deltjenester:

  • Felles lagring
  • Samhandlingsløsninger