Gå til hovedinnhold

Digital arbeidsplass

Digital arbeidsplass muliggjør at sluttbruker kan gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og sikker måte på digitale verktøy. Ved å standardisere tjenesteelementene som tilbys under denne tjenesten oppnår man stordriftsfordeler som effektiv support og reduserte utstyrs- og driftskostnader.

Oppgaver

Oppgavene som faller inn under tjenesten omfatter:

  • Anskaffelse, drift og forvaltning av maskinvare (PC, dockingstasjon, tilbehør, etc.) og operativsystem
  • Vedlikehold av standard installasjoner (til virtuelle eller fysiske maskiner)
  • Tilrettelegging og utskiftning av utstyr
  • Levering av basisadgang, herunder system- og nettverksadgang
  • Sikkerhet, lagring og backup

Deltjenester

Tjenesten er sammensatt av flere deltjenester:

  • Arbeidsflate
  • Maskinvare
  • Virtuell arbeidsflate
  • Laboratorieteknisk arbeidsflate