Gå til hovedinnhold

Brukerstøtte

Tjenesten sikrer at kundene får tilgang til IKT brukerstøtte gjennom et "single-point-of-contact". Som utgangspunkt henger tjenesten sammen med en arbeidsplass, men er prissatt separat. Det vil si at denne tjenesten ikke kan bestilles uten en arbeidsplass.

Tjenesten omfatter

  • En servicedesk som mottar, besvarer, håndterer og lukker henvendelser
  • En sluttbrukerportal med mulighet for selvbetjening
  • Håndtering av spesifikke tjenesteforespørsler
  • Teknisk støtte for sluttbrukere ute på sluttbrukerlokasjon.

Deltjenester

Tjenesten er satt sammen av flere deltjenester:

  • Kundesenter
  • Sluttbrukerportal
  • Tjenesteforespørsel
  • Teknisk støtte