Gå til hovedinnhold

Arkiv og dokumentforvaltning

Arkiv og dokumentforvaltning tilbyr flere deltjenester på området. Avdelingen utfører blant annet alle daglige driftsoppgaver knyttet til arkiv for seks kunder, i tillegg til å utføre periodiske oppgaver på området.

Det er inngått en felles avtale med Iron Mountain om leveranse av tjenester knyttet til fjernarkiv på vegne av alle kundene. Kundemassen består i dag av Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten og Pasient- og brukerombudet

Avdelingen har også etablert et felles postmottak for fysisk post for alle sine kunder. Her digitaliseres papirpost og gjøres tilgjengelig for kunder i en sikker portal.

I tillegg jobber avdelingen med utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Leveranser

  • Basis postmottak (håndtering av fysisk post)
  • Tilleggstjenester postmottak (blant annet utvidet lagring av fysisk post)
  • Basis arkivtjenester (journalføring, kvalitetssikring, brukerstøtte m.m.)
  • Tilleggstjenester arkiv (blant annet periodiske oppgaver)