Gå til hovedinnhold

Applikasjonstjeneste

NHNs applikasjonstjeneste leverer enkel og sikker drift av de applikasjoner som kunden har behov for.

Tjenesten skiller mellom følgende applikasjonsgrupper:

  • Hyllevare-applikasjoner (standard software)
  • Mindre Systemer (client-server systemer)
  • Komplekse Systemer
  • Skytjenester

Forskjellen i applikasjonstjenesten per applikasjonsgruppe er basert på omfanget av arbeidet og aktivitetene, som gjennomføres av NHN for å sikre en sikker og stabil drift, samt hvordan applikasjonen kan bestilles og leveres. Hver gruppe er beskrevet nærmere i en deltjenestebeskrivelse, som også inneholder en liste av applikasjoner, som hører til gruppen.

Applikasjonene forvaltes som utgangspunkt kun på vedlikeholdte arbeidsflater eller legacyvarianter

Applikasjonstjeneste dekker ikke alle applikasjoner som driftes av NHN. En rekke applikasjoner leveres som del av arbeidsflate (basisapplikasjoner som Office Pakken, E-post klient, internett browser), og noen applikasjoner inngår i andre tjenester (eksempelvis samhandlingsplatform). Disse applikasjonene tilbys ikke selvstendig gjennom applikasjonstjenesten. I tillegg eksisterer det en rekke applikasjoner som benyttes på infrastruktur og til drift som heller ikke fremkommer her.

NHN kan også tilby lisenshåndtering for applikasjoner som ikke eies eller forvaltes av NHN, dekket av deltjenesten Ekstern lisenshåndtering.

Deltjenester

Tjenesten er satt sammen av flere deltjenester:

  • Hyllevare-applikasjoner
  • Mindre systemer
  • Komplekse systemer
  • Skytjenester
  • Ekstern lisenshåndtering