Gå til hovedinnhold

Tjenestekatalog for helseforvaltningen

I tråd med tjenesteavtalene som er inngått med NHN sine kunder i helseforvaltningen presenteres her gjeldende tjenestekatalog pr. desember 2018. Tjenestekatalogen gjenspeiler det omfanget av tjenester som leveres av NHN. NHN vedlikeholder og oppdaterer Tjenestekatalogen i tråd med tjenesteutviklingen.

Tjenestebeskrivelser

Oversikt over tjenestebeskrivelser i NHN Tjenestekatalog pr. desember 2018. Klikk deg inn på hver enkelt tjeneste for å lese mer om tjenesten.

 • Digital arbeidsplass
  Digital arbeidsplass muliggjør at sluttbruker kan gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver på en effektivt og sikker måte på digitale verktøy.
 • Samhandlingstjeneste
  Samhandlingstjenester muliggjør samhandling for kunden.
 • Telefoni
  Telefoni sørger for at kundene til NHN kan kommunisere muntlig og via SMS, internt og med eksterne parter.
 • Brukerstøtte
  Tjenesten sikrer at kundene får tilgang til IKT brukerstøtte gjennom et "single-point-of-contact".
 • Lokasjonstjeneste
  Lokasjonstjenester sikrer kunder funksjonelle og tilkoblede lokasjoner, der sluttbrukere effektivt kan arbeide med IKT og der NHN effektivt kan levere de tjenestene som bestilles.
 • Bistandstjeneste
  Bistandstjenester omfatter bistand som bestilles på "Tid og Materiell"-basis, som en støtte til kunders egne initiativer, prosjekter eller situasjoner der de trenger kompetanse NHN kan levere.
 • Utviklingstjeneste
  NHN bistår med utvikling og forbedring av IT-systemer ved å tilby driftskompetanse og driftsarkitekter som kan inngå i utviklingsprosjekter.
 • Applikasjonstjeneste
  Enkel og sikker drift av de applikasjoner som kunden har behov for.
 • Arkiv og dokumentforvaltning
  Norsk Helsenett tilbyr daglig drift av arkivtjenester, i tillegg til utviklings- og innovasjonsprosjekter på området. Vi har også ansvaret for et felles fysisk postmottak som blant annet inkluderer digitalisering av papirpost. Vi forvalter en fellesavtale om deponering av papirarkiv. Avtalen er inngått med Iron Mountain.
 • Anskaffelsestjeneste
  Anskaffelsestjenesten omfatter planlegging og gjennomføring av anskaffelser av varer og tjenester, tilrettelegging for bestilling av varer og tjenester på etablerte avtaler inkludert støtte til gjennomføring av avrop og minikonkurranser på etablerte rammeavtaler, oppfølging av kontrakter og leverandører, samt anskaffelsesfaglig rådgivning.