Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Spørsmål og svar

Oversikt over spørsmål og svar knyttet til innføringen av tjenestebasert adressering i helse- og omsorgssektoren.

Spørsmål og svar

Standard for tjenestebasert adresseing del 3 vært ute på høring med mulighet for å melde svar tilbake. Høringen og standarden er utviklet og vedtatt av Direktoratet for e-helse i samarbeid med sektoren. Dere finner all informasjon om tjenestebasert adressering på e-helse sine nettsider, inkl de 3 delene som hører til standarden for tjenestebasert adressering.

Nå pågår det et løp for innføring av del 2 og del 3 som ligger på de ovennevnte nettsider og innføringsplanen er det Norsk Helsenett som har ansvaret for, i samarbeid med sektoren, deriblant fagsystemleverandører som blant annet dere. Innføringsplanene blir nå delt på vår nettside og denne vil vi oppdatere etterhvert som planer blir vedtatt.

Det vises også til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Skulle det være konkrete utfordringer med standarden, må dette meldes direkte til e-helse, meldingshjelp@ehelse.no.

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til innføringsplanen kan du kontakte oss på digitalsamhandling@nhn.no.