Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en adresseringsmetode hvor meldinger adresseres til en kommunikasjonpart som representerer en tjeneste eller et fagområde, ikke til organisasjonsenheter (som klinikker/avdelinger) eller ansatte. På disse sidene finner du mer informasjon om tjenestebasert adressering.

Oppdraget

Norsk Helsenett skal levere en nasjonal plan for innføring av standard for tjenestebasert adressering inkludert kontaktopplysninger i virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Dette skal sikre enhetlig bruk av eksisterende standard for adressering i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling, i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Målsetningen er at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal ha innført Standard for tjenestebasert adressering i løpet av 2018.

Den nasjonale planen for innføring av Standard for tjenestebasert adressering skal beskrive når Standard for tjenestebasert adressering vil være tatt i bruk eller planlegges innført i ulike virksomheter/virksomhetsområder i helse- og omsorgstjenesten.

Planen skal utarbeides i samarbeid med sektoren.

Les mer om strategi og handlingsplan på e-helse sine sider.

Hvem påvirkes

Alle som har elektronisk meldingsutveksling på Helsenett påvirkes av denne planen.

Ikke alene om arbeidet

Norsk Helsenett er ikke alene om plan-arbeidet, men samarbeider med rekke andre aktører, blant annet KomUT, RHF-ene, EPJ-løftet, EPJ-leverandørene, NAV, HELFO og e-resept/ehelse.

Rammer

Plan for innføring av tjenestebasert adressering inkluderer følgende meldingstyper:

  • Basismeldinger
  • PLO-meldinger
  • Dialogmeldinger
  • Alle meldinger til NAV og Helfo
  • Alle e-reseptmeldinger

Kontakt

For henvendelser vedrørende innføringsplanenplanen, kan du ta kontakt med prosjektleder Henriette Kolbeinsen Krogsbøl på e-post: Henriette.Krogsbol@nhn.no.