Gå til hovedinnhold

Tilskudd for å styrke digital samhandling i helsesektoren (1)

Norsk Helsenett gir tilskudd til kommuner for å styrke den elektroniske samhandlingen i helsesektoren.

I statsbudsjettet for 2016 har Norsk Helsenett fått i oppdrag å videreføre kompetansen og nettverket som er etablert i arbeidet med meldingsutbredelse (KomUT).

Nettverket skal støtte opp under behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og IKT-tiltak i kommunesektoren.

Kommuner som vil være en kompetanseorganisasjon i KomUT i regionene Midt, Nord, Vest, Sør og Øst kan søke om støtte for 2016. Søknadsfristen er 15.01.2016.