Gå til hovedinnhold

Til hvilke formål tenker dere å benytte GS1-standarder?

GS1 Norway er en del av en global not-for-profit organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for identifikasjon, kommunikasjon og sporing. Disse standardene anvendes både innen dagligvare, bygg & anlegg, offentlig sektor, samt helsesektoren. Spesialisthelsetjenesten har kommet et godt stykke på vei, og 200 kommuner har tatt i bruk GS1-standarder.

Vi vurderer å bruke GS1-standarder for Grunndata. Det ikke besluttet enda om det er naturlig at Grunndata tar en rolle her eller ikke. Bruken vil eventuelt være knyttet til sekundærnøkler (primær) for identifikasjon av virksomheter, lokasjoner, personell, og pasienter.