Gå til hovedinnhold

Thomas Bagley til Norsk Helsenett

Thomas Bagley er ansatt som viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett. Bagley kommer fra stillingen som direktør for teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst, en stilling han har hatt de siste fem årene. Bagley har omfattende ledererfaring innenfor teknologi og forretningsutvikling, og han har hatt topplederjobber i både offentlig og privat sektor.

Thomas Bagley starter i Norsk Helsenett over sommeren, i en nyopprettet stilling som viseadministrerende direktør. Håkon Grimstad, administrerende direktør er godt fornøyd med at Bagley ønsker seg til Norsk Helsenett.

– Vi kjenner Bagley som en svært dyktig leder og teknolog som kombinerer en sterk bakgrunn fra forretningsutvikling i privat sektor med inngående kjennskap til helsesektoren, sier Grimstad.

Styrker den strategiske ledelsen

Gjennom årene som teknologidirektør i Helse Sør-Øst har Thomas Bagley etablert seg som en tydelig og klar stemme som nyter stor tillit i helsesektoren generelt og innen ehelse-feltet spesielt, sier Grimstad.

– Bagley er en strateg som vil bidra til å styrke Norsk Helsenett i den fasen vi nå går inn i og i årene som kommer. Vi har hatt en betydelig vekst og vi ser at vi må forberede oss på en ytterligere økning i ansvar og oppgaver i årene som kommer. Det er derfor viktig å styrke den strategiske ledelsen av selskapet, og Bagley representerer et tilnærmet perfekt tilskudd. Jeg gleder meg til å få han på laget, sier Grimstad.

Sikker og effektiv plattform

Den nye stillingen vil blant annet få et overordnet ansvar for strategi- og forretningsutvikling og vil være administrerende direktørs faste stedfortreder. Thomas Bagley starter i Norsk Helsenett rett over sommeren, og ser fram til å være en del av selskapet.

– Jeg har fulgt utviklingen av Norsk Helsenett tett, og det er et spennende selskap som har en viktig rolle i å levere en sikker og effektiv plattform for digital samhandling. Dette er en forutsetning for at helsesektoren skal kunne realisere sine mål, og det vil jeg være med påsier Thomas Bagley.

Thomas Bagley (44 år) er utdannet sivilingeniør med en mastergrad i ledelse og har lang bakgrunn som leder og toppleder i både offentlig og private selskaper. Han kommer fra stillingen som direktør for teknologi og ehelse (IKT) og er en del av toppledergruppen i Helse Sør-Øst RHF. Før han kom til Helse Sør-Øst RHF var han 11 år i Orkla konsernet senest som vise administrerende. direktør for Orkla Shared Services (fellestjenester). I tillegg har han hatt en rekke tillitsverv og styreverv.