Gå til hovedinnhold

Testsenter

Norsk Helsenetts test- og godkjenningsordning skal hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker standarder ved elektronisk samhandling i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Meldingsvalidator – Test og godkjenning tilbyr samsvarstester for standardene i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Meldingsvalidator – Statistikk gir en oversikt over status på meldingsutvekslingen i helsesektoren. Les mer om meldlingsvalidator her.

Standardene som skal benyttes ved meldingsutveksling står i Referansekatalogen og kan lastes ned fra Sarepta.

Oversikt over testpersoner brukt i samsvarstestene (tidligere KITH pasienter).

Validering av fagmeldingers XML-innhold.

Statusoversikt godkjenninger

Oversikter som viser status samsvarstest av elektroniske meldinger for standarder angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten:

02017

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året

Spørsmål

Spørsmål om test og godkjenning av meldinger sender du til testsenter@nhn.no.

Spørsmål knyttet til selve standardene sender du til meldingshjelp@ehelse.no.