Gå til hovedinnhold

Tester velferdsteknologisk knutepunkt

Norsk Helsenett er med i utprøving av et velferdsteknologisk knutepunkt. Knutepunktet knytter velferdsteknologiske løsninger sammen med kommunale pasientjournaler. Målet er mer effektiv helsehjelp til pasientene.

 

I dag brukes flere løsninger for velferdsteknologi i Norge. Det kan eksempelvis være elektroniske medisindispensere, løsninger for digitalt tilsyn og andre typer pasientvarslingssystemer.

Foreløpig er det dårlig samspill mellom løsningene, noe som fører til at helsepersonell i kommunene må bruke mye tid på å manuelt oppdatere opplysninger om den samme pasienten i flere ulike systemer.

Mer helsehjelp med felles knutepunkt

Direktoratet for e-helse, KS og Helsedirektoratet jobber nå med et velferdsteknologisk knutepunkt som skal bidra til en mer effektiv hverdag i helse- og omsorgstjenestene. Norsk Helsenett har ansvaret for den tekniske driften av dette knutepunktet.

Et velferdsteknologisk knutepunkt øker graden av standardisering, øker informasjonssikkerheten og sørger for bedre datakvalitet. Knutepunktet skal fjerne tekniske barrierer for å ta i bruk velferdsteknologi og gjøre det enklere for kommuner som bruker slike løsninger, å koble sammen de ulike systemene. På den måten blir delingen av data mer effektiv.

145 000 elektroniske notater

Oslo kommune har deltatt i utprøvingen av velferdsteknologisk knutepunkt med en løsning for medisineringsstøtte. Ansatte i helse- og omsorgstjeneste får automatisk overført informasjon mellom elektronisk medisineringsstøtte-løsningen og den den kommunale pasientjournalen. Det sparer arbeid og tid, samtidig som kvaliteten på dokumentasjonen blir bedre. Om lag 145 000 journalnotater er overført elektronisk på denne måten siden mai 2018. Nå har også Bodø kommune koblet seg til velferdsteknologisk knutepunkt med en digital tilsynsløsning.

I løpet av 2019 skal flere kommuner teste ulike løsninger for velferdsteknologi i knutepunktet.