Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Sikkerhet

Et viktig ansvarsområde for Norsk Helsenett er sikring av informasjonsbehandlingen innen helse- og omsorgssektoren. Våre tiltak skal sørge for tilstrekkelig sikkerhet innen konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi gjennomfører både tekniske og organisasjonsmessige tiltak.

HelseCERT

HelseCERT er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet. HelseCERTs oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser. HelseCERT skal spre kunnskap om IKT trusler og beskyttelsesmekanismer og kontinuerlig monitorere trafikken i Helsenettet. HelseCERT driftes av Norsk Helsenett SF.