Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Den digitale helsehverdagen

Helsenettet griper inn i hverdagen til alle som jobber i helsesektoren. Norsk Helsenetts aktiviteter berører alt fra sikkerhet og helhetlig pasientforløp til begrepsforklaringer og teknologispørsmål.

Bli kjent med noen sentrale tema som angår deg som aktør i helse- og omsorgssektoren.

TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som hjelper deg å drive din helsevirksomhet i samsvar med lover og forskrifter. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter, og kan spare deg for uker med ekstraarbeid.

Sikkerhet

Et viktig ansvarsområde for Norsk Helsenett er sikring av informasjonsbehandlingen innen helse- og omsorgssektoren. Våre tiltak skal sørge for tilstrekkelig sikkerhet innen konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi gjennomfører både tekniske og organisasjonsmessige tiltak.

Helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for informasjonssikkerhet (HelseCERT) driftes også av Norsk Helsenett. Senteret er tilgjengelig for og kan brukes av hele sektoren.

Veien fram til helhetlig pasientforløp

Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan har som mål at samarbeidet i sektoren skal bli bedre, og at kommunene skal ta et større ansvar i behandlingen av pasienter.

Erfaringsutveksling i Norden

Norsk Helsenett arrangerte et besøk til «søsterorganisasjoner» i Norden 4.-6. mars. Med var tre fra eHelseavdelingen i Helsedirektoratet, to fra KommIt i KS og fire fra Norsk Helsenett. I Danmark møtte vi representanter fra MedCom og Institut for National Sundheds-it, i Sverige fra Inera og i Finland fra Kela, KanTa, Sosial- og helsedepartementet og Finlands kommuneforbund.