Gå til hovedinnhold

Tar HelseID ansvar for informasjonssikkerheten i digital samhandling i helsesektoren?

HelseID løser flere sentrale utfordringer knyttet til digital samhandling og informasjonssikkerhet, men fritar ikke den enkelte virksomhet fra sitt selvstendige ansvar. Det er den enkelte virksomhet i sektoren som har endelig ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet, basert på lover, forskrifter og Normen.