Gå til hovedinnhold

Styreleder i Norsk Helsenett fratrer

Ingvild Myhre har i dag informert vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, at hun ønsker å fratre som styreleder i Norsk Helsenett. Dette har departementet tatt til etterretning.

Ingvild Myhre har vært styreleder i Norsk Helsenett siden sommeren 2010 og har ledet selskapet i en periode med betydelig vekst, både i oppgaver, ansvar og omfang. Hun har med sin telekom-bakgrunn og ledelseskompetanse bidratt til at selskapet har taklet denne utviklingen på en god og bærekraftig måte. Vi vil benytte anledningen til å takke henne for innsatsen.