Gå til hovedinnhold

Strategisk og operativ lederstilling - Viktig samfunnsrolle

Norsk Helsenett er preget av høy aktivitet, økende oppdragsmengde og betydelig vekst, og vi ønsker å forsterke vår kompetanse, kapasitet og gjennomføringsevne innen drift og leveranse av tjenester. Vår største avdeling er drift, med til sammen 105 ansatte i Tromsø og Trondheim.

Arbeidssted er Tromsø, og det må påregnes en del reising.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som allikevel ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. De vil bli varslet før eventuell offentliggjøring.

Arbeidsoppgaver

Direktøren i Tromsø skal ha ansvar for drift og utvikling av tjenesteleveransene i tett samarbeid med tilsvarende direktør i Trondheim. De skal sørge for at avdelingen har god helhetlig styring, og leverer høy kvalitet til rett tid. Stillingen er nyopprettet, og den som blir tilsatt får stor innflytelse på hvordan ansvaret for driften skal organiseres og fordeles mellom Tromsø og Trondheim. Du har arbeidsgiveransvar for personell både i Tromsø og Trondheim, og plassansvar for Tromsøkontoret. Du får en sentral rolle i toppledergruppen i Norsk Helsenett, og vi forventer at du bidrar til selskapets videre vekst og med å styrke Norsk Helsenetts posisjon som en attraktiv drifts- og tjenesteleverandør til helse- og omsorgssektoren.

Kvalifikasjoner

Utdannelse på høyskolenivå innen IKT/tekniske fag/ledelse er ønskelig, men bred og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Aktuelle kandidater har driftserfaring fra IKT-virksomhet og relevant ledererfaring. Bakgrunn fra helsesektoren og/eller offentlig sektor er en fordel. Vi vektlegger god innsikt i moderne IKT-drift, og strategisk og analytisk kompetanse. Vi forutsetter trygghet i lederrollen og evne til relasjonsbygging og samhandling internt og eksternt. Du har gode samarbeidsevner, stor gjennomføringsevne og kan vise til gode resultater.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en interessant og utfordrende jobb innenfor en sektor og bransje i rivende utvikling, i et selskap som har en sentral rolle. Du får gode kollegaer og vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Stilling: Direktør drift
Søknadsfrist: 02.03.2015