Gå til hovedinnhold

Stor interesse for å bli leverandør av skytjenester

Norsk Helsenett vil ta en sentral rolle når det gjelder bruk av skytjenester i helse- og omsorgssektoren. Nå jobber vi for å få på plass en rammeavtale som gir oss tilgang til de ledende skyplattformene i markedet.

Målet er nå å anskaffe en rammeavtale med én leverandør på kjøp av skytjenester fra to eller flere ledende skytjenesteleverandører (produsenter). I begynnelsen av mai inviterte Norsk Helsenett til leverandørkonferanse for å informere leverandørmarkedet om oss, formålet med anskaffelsen, hva vi jobber med og ikke minst gjennomgå sikkerhetskrav og konkurransebestemmelser.

– Det er åpenbart stor interesse for å levere tilbud på denne anskaffelsen. 22 leverandører møtte opp på konferansen, mange av dem med flere representanter. Dette er en avtale som potensielt har stor verdi, og som er attraktiv for de største leverandørene nasjonalt og noe internasjonalt, sier Terje Haarberg ved avdeling anskaffelser.

Helsesektoren vil ha løsninger i skyen

Helse- og omsorgsektoren er inne i en omfattende digitalisering, og brukernes forventninger til hvordan vi tilbyr tjenester er i rask endring. Som blivende nasjonal tjenesteleverandør ønsker Norsk Helsenett å vurdere bruken av skytjenester for styrke digitaliseringsarbeidet. Direktør for arkitektur i Norsk Helsenett, Christian Brodersen, mener det stort potensial i å tilby skytjenester til utviklingsprosjekter som pågår i sektoren.

– Det er en kraftig etterspørsel etter skybaserte løsninger, og vi ønsker raskt å kunne tilby løsninger i skyen til store prosjekter som pågår i dag. Dette er prosjekter som skal utvikle løsninger innenfor den gjeldende nasjonale e-helsestrategien og som vil være av betydningsfull for sektoren og innbyggerne i Norge, sier Brodersen.

Raskere og bedre med sky

Brodersen sier Norsk Helsenett kan etablere nye tjenester raskere, være tidligere ute med å ta i bruk ny teknologi og bedre sikkerheten dersom vi tar i bruk tjenester i skyen.

– Vi innser at bruk av skytjenester er en ganske annen modell enn det å drifte løsninger i egne datarom, og denne endringen krever modning. Derfor vil vi få på plass en avtale der det er rom for å prøve ut ulik tilnærming til skyløsninger, og det vil være naturlig med en utforskende fase i starten. Hvis vi lykkes, vil trolig skytjenester få en svært sentral plass i helsesektoren.

Frist for å levere inn anbud på rammeavtale er torsdag 30. mai og det planlegges signering av kontrakt før sommeren 2019.