Gå til hovedinnhold

Statsråd Bent Høie åpnet tjenestesenteret i Norsk Helsenett

Helseminister Bent Høie sa i sin åpningstale at etableringen av et sentralt tjenestesenter for helseforvaltningen i Norsk Helsenett bidrar til å skape mer helse for hver krone.

Helseminister Bent Høie åpnet tjenestesenteret i Norsk Helsenett.

– Etableringen av et sentralt tjenestesenter for den offentlige helseforvaltningen skal bli et utstillingsvindu for hvordan vi skal drive god, effektiv, offentlig forvaltning som til slutt kommer pasientene til gode, sa helseminister Bent Høie da han klippet snoren, og dermed stod for den offisielle åpningen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett (NHN) torsdag.

Solide fagmiljøer

Det statlige foretaket fikk i sommer oppdraget fra Regjeringen å danne et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv. Målet med omorganiseringen er å samle kompetanse og effektivisere tjenestene.

Fra 1. januar 2017 leverer NHN tjenester til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. Rundt 1. juli blir også tjenester innen arkiv og overført til tjenestesenteret.

Tidligere har etatene hatt egne medarbeidere som har stått for leveransen av tjenester på disse områdene. Nå skal tjenestesenteret samle fagmiljøene, og til sammen 88 ansatte er nå flyttet over til NHN. Arbeidet med å etablere tjenestesenteret har gått raskt, i godt samarbeid med etatene som nå blir NHNs kunder. Høie mener det var gode grunner til å be NHN om å påta seg oppgaven som tjenesteleverandør til helseforvaltningen.

– NHN har stor legitimitet i hele sektoren og har gjennom flere år vist at de har evne til å levere på krevende oppdrag. Vi har også erfaring med at de har god dialog med hele sektoren. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort for å få dette på plass, sa Høie under åpningen.

Takket for tilliten

Administrerende direktør i NHN, Håkon Grimstad, sa NHN har en visjon om å knytte Helse-Norge sammen. Med flere oppgaver på flere områder mener han virksomheten knytter Helse-Norge enda tettere sammen. Samtidig takket han statsråden for tilliten.

– Takk til vår eier for troen på at dette er noe vi skal få til. Det er med stor ydmykhet og en stor glede at vi mottar nye oppdrag. Det betyr at noen har tillit til oss og tror på oss og vår evne til å gjøre mer, både når det gjelder nye oppgaver og større omfang. Nå er det bare å levere, sa Grimstad.