Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet med solid pott til e-helsetjenester

Regjeringen legger 373 friske millioner på bordet for å øke digitaliseringen av Helse-Norge.

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av midler til følgende satsinger som Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett jobber med:

  • 138 millioner kroner til å styrke forvaltningen og driften av nasjonale e-helseløsninger og Helsenettet.
  • 131 millioner kroner til arbeidet med å realisere en nasjonal helseanalyseplattform
  • 84 millioner kroner til bedre pasientsikkerhet og samhandling med standardisert språk
  • 20 millioner kroner til moderniseringen av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren

– Dette er et bra budsjett sett med våre øyne. Når ansvaret for nasjonale e-helseløsninger fra nyttår overføres til oss fra Direktoratet for e-helse, og vi skal bli nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren, er det viktig at vi får økonomiske rammer til å løse oppgaven på en god måte. Det mener vi at neste års budsjett legger til rette for, sier Johan Ronæs, administrerende direktør for Norsk Helsenett.

Fra 1.januar overføres oppgaver innen drift, forvaltning og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger som helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett. Med oppgavene følger vel 200 ansatte.

Du kan lese mer om statsbudsjettet på regjeringen.no