Gå til hovedinnhold

Skysatsing i Norsk Helsenett

Norsk Helsenett skal bidra til at fremtidens løsninger vil bli vurdert plassert i skyen i tråd med kundenes forventninger.

Offentlige skytjenester vil på sikt helt eller delvis kunne erstatte eksisterende tjenester, men dagens offentlige skytjenester kan ikke understøtte samfunnskritiske oppgaver alene.

 1. Bruk av offentlige skytjenester

  Norsk Helsenett skal vurdere offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer, og benytte seg av det markedet tilbyr før selskapet utvikler selv.
 2. Hybrid sky

  Norsk Helsenett sitt eget datasenter må fungere sammen med de offentlige skytjenestene for å opprettholde sikker og stabil drift på kritiske tjenester, og muliggjøre morgendagens løsninger.

 3. Neste generasjon datasenter i Norsk Helsenett

  For at Norsk Helsenett sitt eget datasenter skal kunne fungere sammen med de offentlige skytjenestene, og ivareta våre egne og kundene sine behov, må selskapet prioritere å videreutvikle og styrke eget datasenter med skyegenskaper. Dette betyr at neste generasjon datasenter i Norsk Helsenett går i retning av privat sky.

 4. Multisky

  Norsk Helsenett har behov for å benytte offentlige skytjenester på tvers av leverandører og skyplattformer. Tilstrekkelig tilgang på ny teknologi og funksjonalitet, optimalisering av kostnader, tilgjengelighets- og skalerbarhetsbetraktninger, og "exit"-muligheter er eksempler på fordeler dette vil gi selskapet.
 5. Kompetanse

  Norsk Helsenett skal bygge kompetanse på bruk av offentlige skytjenester, hybrid sky, privat sky og multisky, og gjennom dette bli et kompetansesenter på skytjenester i sektoren; en profesjonell nasjonal tjenesteleverandør for sektoren, et moderne og leveransedyktig felles tjenestesenter for helseforvaltningen, og en attraktiv arbeidsgiver.

Rammeavtale med Crayon AS for kjøp av skytjenester og rådgivningstjenester ble signert i august 2019. Crayon vil være en viktig bidragsyter for å sette Norsk Helsenett i stand til å kunne etablere skybaserte tjenester, og håndtere henvendelser fra Helseforvaltningskundene for vurdering, anbefaling og levering av kostnadseffektive skytjenester.

Illustrasjon av samarbeid mellom ulike aktører og Norsk Helsenett

 

Norsk Helsenett gjennomfører nå et prosjekt i samarbeid med Crayon. Prosjektet skal utarbeide et målbilde og et veikart for skytjenester (skystrategi), lage forslag til organisatoriske grep, forslag til en arkitektur som gir føringer for bruk av skytjenester, og prosesser for håndtering av skytjenester. Gjennom å kombinere prosjektet med et operasjonelt tjenesteleveranseteam, tror vi at det vil sørge for at fokus i prosjektet kan være på tiltak med langsiktig effekt. Målet er at dette skal føre til en økt modenhet i Norsk Helsenett og sektoren for øvrig knyttet til skytjenester, og være med på å gjøre Norsk Helsenett til sektorens prefererte kompetansesenter på skytjenester.

Prosjektets hovedmål:

Prosjektet skal sette Norsk Helsenett i stand til å levere skytjenester til våre kunder, og bygge kompetanse for å være et kompetansesenter for skytjenester i sektoren.

Norsk Helsenett skal etablere et kompetansesenter som gjør selskapet og helseforvaltningen i stand til å håndtere informasjonssikkerhet, personvern, tilgjengelighet og effektivitet på både nye og eksisterende tjenester. Kompetansesenteret skal også tilby rådgivning innen anskaffelser, juridisk og sikkerhet til virksomhetene i helsesektoren, slik at de kan ta i bruk offentlige skytjenester på lik linje med andre leveranseformer.