Gå til hovedinnhold

Rekruttering sky

I forbindelse med at Norsk Helsenett bygger opp ny kompetanse rundt sky vil det skapes nye roller og ansvarsområder.

Ett mål med rammeavtalen er at Norsk Helsenett skal bygge opp egen kompetanse på skytjenester, både med tanke på egne tjenester og drift, men også å kunne bistå kunder innen helseforvaltningen med å etablere løsninger i sky.

Med kompetansesenter mener man et kryss-faglig kompetanseteam som tar ansvaret for innføring av skytjenester i organisasjonen, herunder rådgivning, utarbeidelse av sky-basert referansearkitektur, funksjonalitetsevalueringer, opplæring samt optimaliserings- og forvaltningsprosesser. Ansvaret for gjennomføring ligger fremdeles i linje, men kompetansesenteret tar et definisjons- og rådgivningsansvar for arkitektur og prinsipper, samt bistår med førstegangs etablering av tjenester.
Norsk Helsenett ser behovet for å etablere et kompetansesenter og vil gjennom pågående prosjekt definere et endelig mandat for kompetansesenteret.

Følg med på utlyste stillinger