Gå til hovedinnhold

Servicebusproblemer i produksjon

Saksnummer: 603483
Start: 
Slutt:  Ukjent

Servicebusproblemer i produksjon (Oppdatering 29.01 kl 19:00).

Beskrivelse: Alle noder er restartet og Servicebus kjører som normalt igjen siden ca 18:00. Vi er fortsatt i en situasjon der vi forventer at det ukentlig vil oppstå sporadisk feil på tjenesten. Som et tiltak vil det bli satt opp automatisk restart av tjenesten hver natt rundt 04:30-05:00. Vi jobber videre med leverandør for å løse det underliggende problemet.

Berørt: Servicebus (sb.nhn.no), meldingsutveksling til/fra helsenorge.no.

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS